FAQ

Vragen over fondsenwerving

Fondsenwerven is het werven van bijdragen voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Deze bijdragen kunnen komen van vermogensfondsen, sponsoren, donateurs of via crowdfunding. Ze dragen er allemaal aan bij dat een maatschappelijke of culturele activiteit gerealiseerd wordt. Fondsenwerven is een ontzettend leuk vak. Heb je een goed idee waar geld voor nodig is? Neem dan contact met mij op.

In Nederland zijn meer dan 1800 vermogensfondsen. Fondsen die als doel hebben om een maatschappelijk project te ondersteunen. Vaak met een geldelijke bijdrage. Er zijn hele bekende vermogensfondsen zoals het Oranjefonds en ook hele onbekende die soms alleen plaatselijk doelen steunen. De gemeenschappelijke deler van deze fondsen is dat ze goed willen doen. Ze willen bijdragen aan de realisatie van een maatschappelijk doel. En vaak komt deze bijdrage overeen met de wens van de mensen achter het doel. Mijn missie is om de wens en het fonds met elkaar in contact te brengen. Zo wordt de wens vervuld en kan het vermogensfonds haar doel van goed doen vervullen.

Heb je een plan voor een goed doel waar (extra) geld voor nodig is? Grote kans dat er een vermogensfonds is wat met jouw doel haar eigen doel kan realiseren. Om een aanvraag bij een vermogensfonds te kunnen doen is vaak een projectplan, een projectbegroting en een aanbevelingsbrief nodig. Graag denk ik mee om een succesvolle aanvraag bij een vermogensfonds te doen en schrijf ik deze documenten voor je.

Het maken van een fondsenwervingsplan, projectplan, begroting en dekkingsplan neemt enige tijd in beslag. Echter ben je er dan nog niet. Zodra het plan is ingediend heeft een fonds tijd nodig om de aanvraag in behandeling te nemen. Sommige fondsen vergaderen maar eens per drie maanden. Zo kan een besluit van een fonds zomaar drie maanden op zich laten wachten. Daarom het advies: begin op tijd.

Elke situatie is uniek en elke aanvraag is maatwerk. Bel me voor een afspraak en ik vertel je meer over de mogelijkheden.

Jazeker! Attributen zoals een duofiets, Qwiek Up of Tovertafel zijn kostbaar en erg fijn voor bewoners. Er zijn verschillende vermogensfondsen die vanuit hun doelstelling een bijdrage willen leveren aan zo’n duur apparaat. Samen met jou onderzoek ik de mogelijkheden om een succesvolle aanvraag bij een vermogensfonds te kunnen doen.

Vragen over MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het creëren van maatschappelijke waarde voor je bedrijf. Middels MVO draagt je bedrijf op een positieve manier bij aan mens, milieu en samenleving. Hoe mooi is het om een deel van de inzet van je bedrijf ten goede te laten komen aan een goed doel?

Als bedrijf heb je kennis, mankracht en middelen tot je beschikking. Door dit in te zetten voor een goed doel kun je maatschappelijke waarde creëren met jouw bedrijf. MVO is meer dan een moet-ook-nog-even-post. MVO leidt tot grotere loyaliteit onder medewerkers en als bedrijf kun je trots zijn met het resultaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan dus ook een win-win zijn.

Jazeker! In een verkennend gesprek bespreken we op welke wijze jouw bedrijf zich wil inzetten en welk goed doel hier het beste bij past. De inzet kan bestaan uit geld, maar nog veel leuker is: samen een dag aan de slag bij een goed doel! We maken een plan en vervolgens leg ik de contacten om het doel te realiseren.

Graag maak ik kennis met jouw goede doel om je vraag om te zetten in actie. We maken een plan en ik ga voor je op zoek naar een bedrijf wat iets kan betekenen om je goede doel te verwezenlijken.