Twee scholen & kinderopvang onder één dak

De vraag van de klant

De dorpen Baflo en Rasquert hadden enkele jaren allebei nog een basisschool. Maar zoals op meerdere plekken in Nederland dreigden op termijn beide scholen vanwege minder leerlingen te verdwijnen. Aan mij de vraag welke mogelijkheden er waren om beide scholen en kinderopvang onder te brengen op één locatie en intensief te laten samenwerken?

Mijn aanpak

Stap 1

Ik heb een plan van aanpak gemaakt en een projectorganisatie ingericht. Onderdeel van dit plan van aanpak was het interviewen van alle betrokken partijen. De resultaten van deze interviews heb ik gebruikt voor het maken van een kansenkaart op het gebied van samenwerking, betrokken partijen, locaties en financiën.

Stap 2

De meest kansrijke mogelijkheden heb ik nader uitgewerkt en voor besluitvorming aan de bestuurders aangeboden. Hierdoor kon het ontwerpteam, met een afvaardiging van partijen, aan de slag met één duurzaam gezamenlijk gebouw voor beide scholen met kinderopvang en een sport- en speellokaal.

Stap 3

Na een aannemersselectie is de bouw gestart. Gedurende de bouw werkten de schoolteams en kinderopvang samen om de verhuizing voor te bereiden en met het dorp plannen te maken voor de schoolomgeving.

Het resultaat

Gedurende 5 jaar hebben wij met alle betrokken partijen nauw samengewerkt om het idee op de best mogelijke manier te realiseren.
  • Door goed te communiceren met alle betrokkenen, werd het idee al snel omarmd.
  • Beide scholen zijn  één school geworden en daarbij wisten wij beide identiteiten te behouden.
  • Het dorp blijft een aantrekkelijke woonkern mét basisschool.