Nieuwe huurdersorganisatie voor een woningcorporatie in Groningen

De vraag van de klant

In de Overlegwet, onderdeel van de Woningwet, is geregeld dat elke woningcorporatie overleg voert met haar huurders en dat huurders recht hebben op informatie, recht hebben op het uitbrengen van (schriftelijk) advies en instemmingsrecht hebben. Dit doet de corporatie met een door haar erkende huurders stichting of vereniging. Omdat een woningcorporatie in Groningen behoefte had aan een nieuwe huurdersorganisatie, hebben zij mij gevraagd om deze samen te stellen. Ook de oude huurdersorganisatie was bij het project betrokken.

Mijn aanpak

Stap 1

Samen met de huurdersorganisaties en de woningcorporatie onderzocht ik waarom deze vraag werd gesteld en wat de beste invulling was.

Stap 2

Ik heb de de partijen geadviseerd om een stichting op te richten. Een stichting met een bestuur die de belangen behartigt van de huurders van deze corporatie. Samen met de huurdersverenigingen en de corporatie is het profiel voor de nieuwe stichting opgesteld.

Stap 3

Vanuit het opgestelde profiel op basis van het samenwerkingsmodel is de sollicitatieprocedure gestart. Er was een sollicitatiecommissie en gesprekken zijn gevoerd.

Het resultaat

De samenwerking verliep voor alle partijen op een prettige manier met als resultaat de oprichting van een nieuwe huurdersorganisatie.
  • De nieuwe huurdersorganisatie werkt nauw samen met de corporatie, met de gemeente en de andere huurdersorganisaties in Groningen.
  • Er worden nu regelmatig bijeenkomsten met huurders georganiseerd om de belangen van huurders beter te behartigen.
  • De huurdersorganisatie krijgt adviezen over hoe zij de contacten met partijen kan vormgeven op basis van het samenwerkingsmodel.