Hoe de verbeteringen aan de huurwoningen toch door konden gaan

De vraag van de klant

Eens in de zoveel tijd moeten huurwoningen worden opgeknapt, zodat ze goed leefbaar blijven voor de bewoners. Dit hele proces is erg intensief en heeft vaak veel impact op de bewoners. Een woningcorporatie had mij dan ook gevraagd om een grote groep bewoners te begeleiden voor, tijdens en na de verbetering van hun woning. De beginsituatie: bevroren huren en boze en wanhopige bewoners. Aan mij de taak om het project tot een goed einde te brengen.

Mijn aanpak

Stap 1

Als eerste stap inventariseerde ik het project: met welke partijen wordt er samengewerkt? Wat is de uitgangspositie en wat is het beoogde resultaat? En het belangrijkste: wat zijn de kansen voor de bewoners én de eerder gemaakte afspraken?

Stap 2

Om de bewoners voor te bereiden en te begeleiden tijdens de verbouwingen, ben ik een communicatietraject gestart. Door met alle partijen in gesprek te gaan, kregen bewoners duidelijkheid over de verandering, werd het projectteam voorgesteld, werden vragen beantwoord en wisten bewoners waar ze aan toe waren.

Stap 3

Op basis van de gesprekken maakten wij een haalbare planning en duidelijke afspraken.

Het resultaat

Door duidelijk de verwachtingen te managen, vertrouwen te winnen en duidelijkheid te scheppen, kwam er eindelijk beweging in het project.
  • Alle bewoners voelden zich gehoord en betrokken bij de verbeteringen.
  • De bewoners konden begrip opbrengen voor de werkzaamheden én werkten allemaal mee aan de intensieve werkzaamheden van de aannemer.
  • Alle woningen zijn verbeterd en zitten nu weer op het werkelijke huurniveau.